Zapraszam na stronę
z poezją Zosi Pągowskiej

Znajdziesz tam wiersze autorki oraz muzykę, napisaną do jej tekstów.
www.zopag.pl
29.05.2023
PONIEDZIAŁEK

Jaskinia Mroźna – 05.08.2011

Swoją nazwę zawdzięcza panującej wewnątrz stałej, niskiej temperaturze (6 st.) oraz białym naciekom na ścianach, które przypominają szron. Panuje w niej duża wilgoć, chodniki są na ogół mokre i niekiedy śliskie. Przed zwiedzaniem Jaskini Mroźnej należy zadbać o odpowiednią odzież. Całkowita jej długość wynosi 571 m. Do zwiedzania udostępniony jest odcinek ok. 480 m., który  jest jednym korytarzem o niewielkim stopniu nachylenia i miejscami bardzo wąski.  Wejście do jaskini znajduje się na wysokości 1100 m n.p.m., a otwór wyjściowy 12 m. wyżej. Zwiedzanie jaskini zajmuje ok. 30 min. Jest jedyną jaskinią w Tatrach oświetloną wewnątrz sztucznym oświetleniem. Do jaskini prowadzi jednokierunkowy, czarny szlak turystyczny. Po zakończeniu zwiedzania jaskini schodzi się innym zejściem, znajdującym się na wprost tzw. Sowy. Jaskinia jest czynna od 1 maja do 31 października w godz. od 9.00 do 17.00