JavaScript
Programowanie w JavaScript, przykład mojej gry online: Piętnastka
Zagraj w grę Piętnastka
30.11.2023
CZWARTEK

(04) – Wysyłanie wiadomości e-mail: część 2 – Wstawianie załącznika

W tym poradniku rozbudujemy procedurę z poprzedniej lekcji o dodatkowe funkcje. Pierwszą z nich będzie metoda Drag and Drop, czyli przeciągnij i upuść. Wykorzystanie tej metody pozwoli na przeciąganie na okienko naszej aplikacji dowolnej liczby plików i po ich upuszczeniu dodanie nazwy tych plików do komponentu ListBox. Pierwszą czynnością, którą należy wykonać jest zmiana domyślnych ustawień Formy w naszym projekcie. Zmieniamy właściwość AllowDrop z wartości False na True. Wartość True oznacza, że zezwalamy na upuszczanie plików na naszej Formie. Następnie musimy dodać obsługę dwóch zdarzeń Formy: DragDrop oraz DragEnter.
Kod obsługi zdarzenia DragDrop:

’Utworzenie dynamicznej tablicy typu: String, do której zostaną dodane przeciągane pliki
Dim files() As String = e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop)

’Pętla For … Next, która wczytuje z tablicy nazwy plików wraz z ich pełną ścieżką dostępu
For i As Integer = 0 To files.Length – 1

’Pełna ścieżka do pliku zostanie dodana do kolejnej pozycji w ListBox
ListBox1.Items.Add(Path.GetFullPath(files(i)))

Next

Kod obsługi zdarzenia DragEnter:

’Skopiowanie pliku jeżeli ten zostanie upuszczony na Formie
If e.Data.GetDataPresent(DataFormats.FileDrop) Then
e.Effect = DragDropEffects.Copy
End If

 

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby w obsłudze zdarzenia DragDrop dopisać kod, który będzie np. otwierał dowolny plik i wyświetlał jego zawartość w postaci kodu binarnego czy szesnastkowego. Innym pomysłem na wykorzystanie właściwości „Przeciągnij i upuść” może być przeglądarka fotografii. Zachęcam do eksperymentowania i dzielenia się swoimi pomysłami na forum.

Opis programu: Wyślij e-mail
Aplikacja umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail, konfigurację konta, z którego będzie wysyłana poczta oraz dwa sposoby dodawania załączników. Pierwsza metoda wykorzystuje kontrolkę OpenFileDialog, która pozwala w otwartym oknie wskazać jeden, lub wiele plików do wysłania. Możliwość wyboru wielu plików jest dostępna dopiero wtedy, gdy zmienimy właściwość Multiselect tego komponentu na wartość True. Druga metoda, która została opisana wyżej, umożliwia przeciąganie dowolnej liczby plików na okno naszego programu. Pole „E-mail odbiorcy” umożliwia wpisanie kilku adresów e-mail oddzielonych znakiem średnika. Program ma niestety jedną wadę, po ponownym uruchomieniu nie zapamięta ustawionych wcześniej danych ostatniego adresata, czy danych do naszego konta. Oczywiście jest na to sposób. Zapamiętywanie ustawień aplikacji będzie tematem kolejnego poradnika, który ukaże się w najbliższym czasie.
Poniżej można pobrać projekt gotowej aplikacji stworzonej w Visual Studio 2010 Express, lub program w wersji *.exe.

Pobierz projekt programu

Pobierz: Mail
Pobrano: 256,
Rozmiar: 81.2 KB,
Data: 12.mar.2016

Pobierz program w wersji *.exe

Pobierz: Mail
Pobrano: 317,
Rozmiar: 34.5 KB,
Data: 12.mar.2016